SMARTCAMP! Science & ICT

Objektif Kursus ini adalah

  • Memberi kefahaman terhadap dunia sains tulen, sains fizikal, sains teknologi maklumat dan sains sosial.
  • Membina semangat belajar terhadap cita-cita dan kerjaya gemilang
  • Mempunyai motivasi terpimpin untuk berjaya dalam dunia sains
  • Mewujudkan kemampuan berfikir tentang teknologi sains dengan kebesaran Yang Maha Mencipta
  • Pelajar yang mampu membina hubungan yang baik dengan Allah dan Manusia.

Tempoh kursus adalah 3 hari bagi mendapatkan impak positif ke dalam diri peserta.