SMART-Science & ICT

SMARTCAMP! Science & ICT Objektif Kursus ini adalah Memberi kefahaman terhadap dunia sains tulen, sains fizikal, sains teknologi maklumat dan sains sosial. Membina semangat belajar terhadap cita-cita dan kerjaya gemilang Mempunyai motivasi terpimpin untuk berjaya dalam dunia sains Mewujudkan kemampuan berfikir tentang teknologi sains dengan kebesaran Yang Maha Mencipta Pelajar yang mampu membina hubungan yang baik dengan Allah dan Manusia. Tempoh kursus adalah 3 hari bagi mendapatkan impak positif ke dalam diri peserta.