SMART-Science & ICT

SMARTCAMP! Science & ICT Objektif Kursus ini adalah Memberi kefahaman terhadap dunia sains tulen, sains fizikal, sains teknologi maklumat dan sains sosial. Membina semangat belajar terhadap cita-cita dan kerjaya gemilang Mempunyai motivasi terpimpin untuk berjaya dalam dunia sains Mewujudkan kemampuan berfikir tentang teknologi sains dengan kebesaran Yang Maha Mencipta Pelajar yang mampu membina hubungan yang … Continue reading SMART-Science & ICT